1 lipca 2023 r. zniesiono pobór opłat na odcinkach autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad czyli A2 (Konin-Styków) i A4 (Wrocław-Sośnica) dla pojazdów lekkich tj. samochodów osobowych, motocykli oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

DMC - dopuszczalna masa całkowita