FAQ

  • Polský uživatel se může zaregistrovat třemi způsoby:

   • online na webových stránkách etoll.gov.pl vytvořením Internetového Zákaznického Účtu (IKK) (autentizace se provádí prostřednictvím důvěryhodného profilu, pomocí přihlašovacího jména a hesla nebo prostřednictvím aplikace mObywatel).
   • osobně v zákaznických centrech e-TOLL (MOK), kde registraci provádí pracovník MOK
   • prostřednictvím provozovatelů flotilových karet
  • Registrace zahraničního uživatele je možná třemi způsoby:

   • online na etoll.gov.pl vytvořením Internetového Zákaznického Účtu (IKK) (autentizace se provádí pomocí přihlašovacího jména a hesla. K tomu budete potřebovat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, typ a číslo dokladu totožnosti). Toto přihlášení je určeno pro osoby, které k přihlášení nepoužívají důvěryhodný profil nebo aplikaci mObywatel.
   • stacionární v zákaznických centrech e-TOLL (MOK), kde registraci provádí pracovník MOK
   • prostřednictvím provozovatelů flotilových karet
  • Ano, uživatel může pod jedním účtem zaregistrovat více vozidel bez ohledu na zvolený typ financování.

  • Po 30. září 2021 bude v případě nezaplacení mýtného v systému e-TOLL jízda po zpoplatněných silnicích představovat porušení povinnosti uvedené v článku 13 odst. 1 bodě 3 zákona o veřejných silnicích, za které bude uložena pokuta, s výjimkou případů uvedených v zákoně o veřejných silnicích.

  • Všechny platby budou provedeny stejným způsobem platby, který použil uživatel při provádění platby na účet viaTOLL. Pokud nebude možné provést vrácení finančních prostředků stejným způsobem, bude vrácení peněz provedeno na bankovní účet uvedený uživatelem. Pro vrácení finančních prostředků je třeba podat žádost v online účtu nebo vyplnit formulář pro zrušení registrace v systému e-TOLL a zaslat jej na adresu kontakt@etoll.gov.pl nebo jej předložit v jednom ze Center Zákaznické Podpory.

  • Pro účtování poplatků je nutné propojit vozidlo se zařízením, které umožňuje při registraci odesílat geolokační údaje do systému e-TOLL.

   Uživatelé mají k dispozici:

   • OBU zařízení - dostupné v distribuční síti e-TOLL a u autorizovaných partnerů
   • Zařízení ZSL - dostupné ve vozidlech uživatelů
   • Mobilní aplikace e-TOLL PL – umožňující využití mobilního telefonu jako zařízení přenášejícího geolokační údaje

   Nezapomeňte také aktivovat vybrané zařízení. V opačném případě nebudou účtovány žádné poplatky

  • Zařízení lze přenášet mezi vozidly, ale teprve po přiřazení daného zařízení do přenášeného vozidla. V opačném případě bude řidiči uložena správní pokuta.

  • Internetový zákaznický účet (IKK) je samoobslužná služba určená k vedení účtu v systému e-TOLL. Prostřednictvím IKK se můžete zaregistrovat do systému e-TOLL, nastavit klíčové parametry služeb a přizpůsobit je svým potřebám a také:

   • nastavit fakturační účty, pro které určíte způsob financování jízd.
   • registrovat vozidla a přiřadit je k preferovanému zařízení (mobilní aplikace, OBU, ZSL).
   • spravovat své finance, dobíjet zůstatek nebo platit debetní příkazy.
   • přidat další uživatele, kteří vám v souladu s udělenými oprávněními pomohou s obsluhou vašeho účtu e-TOLL.
   • kontrolovat ukončené jízdy v systému e-TOLL a ověřovat provedené platby.
  • Uživatel si může v internetovém Zákaznickém Účtu (IKK) přidat více vozidel k jednomu zúčtovacímu účtu a poté si v aplikaci e-TOLL PL vybrat, kterým vozidlem chce cestu uskutečnit. Stačí, když všem přidaným vozidlům v IKK přidělíte stejné podnikatelské číslo mobilního zařízení (business ID). Upozorňujeme, že pro využívání aplikace pro přenos geolokačních dat e-TOLL PL je třeba se zaregistrovat do IKK.

   Podrobnosti najdete na webových stránkách: https://www.etoll.gov.pl/cz/nakladni-vozidla/registrace-v-systemu-e-toll/jak-se-prihlasit-do-e-toll/

  • V systému e-TOLL je možné platit jedním z následujících způsobů platby v závislosti na typu účtu:

   1. předplacený účet:

   a) platební karta

   b) flotilová karta

   c) hotovost

   d) bankovní převod (následné dobíjení)

   e) rychlé online platby

   Dobití účtu uživatele bankovním převodem je možné pouze na uvedené individuální číslo bankovního účtu vygenerované při registraci do systému, po vytvoření financování, tedy dobití jinou platební metodou než bankovním převodem. Na rozdíl od jiných platebních metod není účet uživatele připsán okamžitě, proto je uživatel povinen před použitím platební metody ověřit, zda již byl jeho účet připsán.

   1. Účet s odloženou splatností:

   a) flotilová karta

   b) bankovním převodem

   Možnost pro uživatele označit kartu flotily jako způsob zúčtování plateb vyplývajících ze vzniku finančních závazků souvisejících s elektronickým mýtným je implementována provozovatelem flotilového systému, v jehož rámci jsou akceptovány transakce provedené kartou flotily.

   Pokud jako způsob platby používáte bankovní převod, náklady na převod hradí uživatel.

  • Jedná se o účet, na kterém se mýtné účtované za jízdu vozidel přiřazených k účtu uživatele na úsecích zpoplatněné silniční sítě snižuje úroveň dříve účtovaných prostředků na účtu uživatele.
   Minimální požadované dobití zůstatku v systému e-TOLL je k dispozici od 20,00 PLN.
   Minimální práh výstrahy je 100 PLN (pozor! uživatel může nastavit minimální práh výstrahy na vyšší úroveň).
   Maximální částka dobití v systému e-TOLL je omezena součinem 1 000 PLN a počtu vozidel registrovaných na zúčtovacím účtu, který má být dobit, např. u účtu s 5 registrovanými vozidly nesmí maximální částka dobití překročit 5 000 PLN.Tato hodnota je zároveň maximálním zůstatkem na zúčtovacím účtu, takže pokud již uživatel disponuje finančními prostředky na účtu, měla by být částka dobití o tuto hodnotu snížena.

  • V případě, že uživatel nemá na svém zúčtovacím účtu dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na jízdu po zpoplatněné silnici, je povinen zaplatit elektronické mýtné připsáním na svůj účet IKK před zahájením jízdy po zpoplatněné silnici. Uživatel může chybějící částku doplatit nejpozději do 3 dnů po ukončení jízdy.

  • Účet s odloženou splatností je účet, jehož uživatel po průjezdu po zpoplatněné silnici provede na konci zúčtovacího období (1 měsíc) platbu za všechna vozidla registrovaná na účtu, a to do 14 dnů ode dne vystavení platebního příkazu za dané období. Účet je vytvořen na základě registrace v systému e-TOLL a může se týkat jednoho nebo více vozidel. Pro registraci účtu s odloženou splatností je vyžadována závazná finanční kauce.

   Ta může mít podobu:

   • bankovní záruka
   • pojistná záruka
   • vklad hotovosti
  • Elektronický poplatek je veřejným poplatkem (§ 5 odst. 1 zákona o veřejných financích, Dz. 2019, položka 869 v platném znění) vybírá vedoucí KAS, a proto nepodléhá zákonu o DPH. Příkaz k úhradě (také elektronický příkaz k úhradě dostupný v IKK) je oficiálním účetním dokladem a může být zařazen do účetnictví firmy

  • Použijte interaktivní kalkulačku mýtného, která je k dispozici na adrese www.etoll.gov.pl. Umožňuje snadno určit odhadovanou sazbu mýtného na základě zadání parametrů vozidla a plánované trasy.

  • Zůstatek můžete ověřit prostřednictvím Internetového Zákaznického Účtu, mobilní aplikace e-TOLL PL a také během rozhovoru s pracovníkem Telefonického Zákaznického Centra.
   Historie jízd po zpoplatněných silnicích a účtovaných mýtných poplatků je k dispozici ve Internetovém Zákaznickém Účtu.

  • V případě účtu s odloženou splatností, pokud uživatel neuhradí elektronický poplatek do data splatnosti, může být tento poplatek stržen z jistiny poskytnuté uživatelem. Současně přestanou být zúčtovací účty zařazené aktivní v režimu odložené splatnosti a vytvoří se účty v režimu předplaceného účtu se zůstatkem 0 PLN. V takovém případě je uživatel povinen dodržovat podmínky pro tento typ uživatelského účtu. Pokud uživatel nezaplatí elektronický poplatek včas, bude muset zaplatit úrok z prodlení za celou dobu opoždění.
   Dále se uživatel vystavuje pokutám ze strany Generálního inspektorátu silniční dopravy (GITD).

  • V Centrech Zákaznické Podpory si můžete dobít zůstatek na účtu a zaplatit debetní příkaz v hotovosti. Elektronické mýtné je vybíráno systémem e-TOLL a je hrazeno odečtením částky ze zůstatku na fakturačním účtu nebo účtováním mýtného v režimu odložené splatnosti.

  • Systém elektronického výběru mýtného e-TOLL funguje na základě satelitní technologie GNSS a bezdrátového přenosu dat a slouží k úhradě elektronického mýtného pro těžká vozidla a dálničního mýtného pro lehká vozidla. Je plně integrován s již zavedenými systémy Ministerstva Financí, jako je ANPRS nebo SENT. Hodnota elektronického mýtného se vypočítá na základě geolokačních údajů předaných do systému. Systém umožňuje také platbu mýtného na úsecích dálnic A2 Konin-Stryków a A4 Wrocław-Sośnica. Pro uživatele lehkých vozidel (platících mýtné na dálnici) je od 1. prosince k dispozici druhý způsob platby - zakoupení e-ticketu nebo, podobně jako u elektronického mýtného, přenos globalizačních dat pomocí aplikace e-TOLL PL nebo zařízení OBU či ZSL přijatých do systému. Technologie použité v systému e-TOLL umožnily zavést na zpoplatněných dálnicích plynulou jízdu bez závor, a tím ukončit systém manuálního výběru mýtného. V případě části koncesovaných úseků je zavedený systém videotollingu založen na technologii OCR (kamera, která automaticky snímá registrační značku vozidla). Pokud se vozidlo přiblíží k mýtné bráně a může mýtné zaplatit, např. pomocí aplikace spolupracující se systémem, závora se automaticky zvedne.  Použití technologie videotollingu v systému e-TOLL by vyžadovalo vybudování samostatného, nezávislého informačního systému, který by sloužil pouze řidičům na úsecích A2 a A4, a integraci systému s již fungujícím systémem e-TOLL. Je třeba také zdůraznit, že řešení použitá v systému e-TOLL umožňují plynulý průjezd dálnicí bez nutnosti výstavby a údržby mýtných bran, a přispívají tak ke zvýšení propustnosti těchto dálničních úseků a zvýšení komfortu jízdy pro řidiče, kteří již nebudou nuceni stát v dopravních zácpách před vjezdem na dálnici.

  • Na vybraných místech, v síti silnic podléhajících povinnosti platit elektronické mýto, byla nainstalována zařízení a systémy pro kontrolu správného placení mýtného. Stacionární kontrolní body jsou doplněny zařízeními dočasně instalovanými v různých místech v mýtné silniční síti a ve vozidlech. V případě nezaplacení elektronického mýtného ukládá GITD uživateli správní pokutu. Kontrolu správného úhrazení elektronického mýtného provádějí také inspektoři a úředníci celní a daňové služby GITD pomocí zařízení a systémů instalovaných ve vozidlech používaných pro mobilní kontrolu. Podrobný popis kontroly a výši pokud najdete na záložce „Kontrola plateb mýtného“ na webu etoll.gov.pl

  • Pokud při kontrole správnosti provedené platby elektronického mýtného v systému e-TOLL Hlavní Inspektor Silniční Dopravy nebo Úředníci Celní a Finanční Správy zjistí, že řidič vozidla poskytl nesprávné údaje, mohou na něho uložit správní pokutu.

  • Jedním z hlavních cílů zavedení nového systému výběru mýtného e-TOLL je zlepšit a zefektivnit dopravu na polských silnicích. Systém e-TOLL je řešení založené mimo jiné na geolokační technologii využívající mimo jiné bezplatné mobilní nástroje pro registraci a účtování jízd na zpoplatněných silnicích nebo silničních úsecích. Díky využití moderních řešení systém e-TOLL přispívá ke zlepšení plynulosti provozu a bezpečnosti na polských silnicích.

  • Ustanovení zákona ze dne 21. března 1985 o veřejných silnicích (Sbírka zákonů z roku 2021, položka 1376, ve znění pozdějších předpisů) nestanoví lhůtu pro vyřízení stížností týkajících se funkčnosti a nástrojů systému. Bez ohledu na to se Ministerstvo financí vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby reklamace uživatelů byly vyřízeny bez zbytečného odkladu.      

   Jediný termín, který vyplývá z předpisů týkajících se projednání reklamace správnosti vyměřeného elektronického mýtného, vyplývá z § 8 nařízení Ministra financí, fondů a regionální politiky ze dne 8. června 2021 o elektronickém mýtném vybíraném v Systému elektronického mýtného KAS a převodu pokut. Podle tohoto ustanovení se reklamace uživatele veřejných komunikací na správnost vyměřeného elektronického poplatku projedná do 30 dnů od jejího podání.